Contacte

Si ets escriptor@, poeta o músic i vols col·laborar amb nosaltres o vols que organitzem un esdeveniment polipoètic,  pots posar-te en contacte amb nosaltres omplint aquest formulari de contacte:

Anuncis